ส่งและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ทันที

ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์มีความปลอดภัยสูง
ตามกฎหมายระบบที่มีความน่าเชื่อถือ
บนระบบ Blockchainระบบยืนยันตัวตน
ผู้ใช้งาน (eKYC)ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้น พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีผลบังคับตามกฎหมายมีผลบังคับทางกฎหมาย
การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์นี้
อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้
และมีระบบการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ใช้งานกับภาคธุรกิจได้จริง
การทำธุรกรรมโดยส่วนใหญ่นั้น
สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
ยกเว้นธุรกรรมที่มีกฎหมายเฉพาะอย่างกำหนดไว้ประทับรับรองเวลา
TeDA เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่ช่วยประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ เวลานั้น ๆ

สร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 นาทีส่งง่าย
อัฟโหลดเอกสาร
กำหนดตำแหน่งที่ต้องเซ็นเอกสาร
และส่งอีเมล์ให้ผู้ลงนามเซ็นง่าย
ผู้ลงนามได้รับลิงค์ทางอีเมล์
และเซ็นผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ทันที
ง่ายกว่าใช้กระดาษจัดการง่าย
เมื่อเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ระบบจะจัดเก็บเอกสาร
ให้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้

ส่งและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ทันที ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์    

ข่าวสาร

{{r.titlenew}}


Partners & Supporters
Contacts

ชื่อผู้ติดต่อ *


อีเมล *


เรื่อง *


ข้อความ *

ส่งข้อความ, อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการให้บริการและความเป็นส่วนตัว

Facebook