ส่งและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ทันที

ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

เริ่มทดลองใช้งานฟรี
มีความปลอดภัยสูงตามกฎหมาย
เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ
อยู่บนระบบBlockchain
ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน(eKYC)

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ตามกฎหมายในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้น พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีผลบังคับตามกฎหมาย

มีผลบังคับทางกฎหมาย

การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์นี้ อยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีระบบการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้

ใช้งานกับภาคธุรกิจได้จริง

การทำธุรกรรมโดยส่วนใหญ่นั้น สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ยกเว้นธุรกรรมที่มีกฎหมายเฉพาะอย่างกำหนดไว้

ประทับรับรองเวลา

TeDA เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ช่วยประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ เวลานั้น ๆ

ทดลองใช้งาน ฟรี!

สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอกนิกส์ได้ง่ายๆ มีผลทางกฎหมาย รองรับทุกอุปกรณ์

เริ่มทดลองใช้งานฟรี


สร้างเอกสารสำหรับลายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 นาทีsend

ส่งง่าย

อัฟโหลดเอกสาร กำหนดตำแหน่งที่ต้องเซ็นเอกสาร และส่งอีเมล์ให้ผู้ลงนาม

stay_current_portrait

เซ็นง่าย

ผู้ลงนามได้รับลิงค์ทางอีเมล์ และเซ็นผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ทันที ง่ายกว่าใช้กระดาษ

content_copy

จัดการง่าย

เมื่อเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดเก็บเอกสารให้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ขั้นตอนการทำงาน


News
Partners & SupportersCreden uses cookies on this website but we will never track your behavior on other websites.You can check our cookie policy here