อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด INDEPENDENT ARTIST MANAGEMENT CO., LTD. อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (INDEPENDENT ARTIST MANAGEMENT CO., LTD.) ทำธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่อยู่ :23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด | creden.co
×

{{lang_detail.Login[lang_choose]}}

{{lang_detail.Menu[lang_choose]}}

{{lang_detail.Language[lang_choose]}}

อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

INDEPENDENT ARTIST MANAGEMENT CO., LTD.

มูลค่าธุรกิจ : 289,118,722 บาท (1138.94 % ของทุน)
ยังดำเนินกิจการอยู่ (4 ปี 1 เดือน 9 วัน)
1647

INDEPENDENT ARTIST MANAGEMENT CO., LTD.

อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

มูลค่าธุรกิจ : {{share_Equity | cuthead_share}} บาท ({{pct_cap_share | cutdecimal}} % ของทุน)
{{lang_detail.status[lang_choose]}} : {{status_tname_lang}} ({{yearnow}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{monthnow}} {{lang_detail.Month_Date[lang_choose]}} {{daynow}} {{lang_detail.Day_Date[lang_choose]}})
{{count_view}}

{{getname_en()}}

{{jp_ename}}

มูลค่าธุรกิจ : {{share_Equity | cuthead_share}} บาท ({{pct_cap_share | cutdecimal}} % ของทุน)
{{lang_detail.status[lang_choose]}} : {{status_tname_lang}}
({{yearnow}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{monthnow}} {{lang_detail.Month_Date[lang_choose]}} {{daynow}} {{lang_detail.Day_Date[lang_choose]}})
{{count_view}}
กดที่นี่ เพื่ออัพเดทข้อมูลงบการเงินปี 2562

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN09 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN09 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN20 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN20 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN19 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN19 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Net_Profit_S[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN21 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN21 | cutgeneral}}

({{numinbox4 | cutdecimal}})
({{numinbox4 | cutdecimal}})
YoY %
YoY %
{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}
{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}
{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}
กดที่นี่ เพื่ออัพเดทข้อมูลงบการเงินปี 2562

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN09 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN09 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN20 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN20 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN19 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN19 | cutgeneral}}

YoY %
YoY %

{{lang_detail.Net_Profit_S[lang_choose]}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{changetypeDate(detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR)}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN21 | cutgeneral}}

{{detailfinancial['2'].BAL_IN21 | cutgeneral}}

({{numinbox4 | cutdecimal}})
({{numinbox4 | cutdecimal}})
YoY %
YoY %
{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}
{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}
{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}} {{lang_detail.previous[lang_choose]}}

{{lang_detail.General_Nav[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{lang_detail.person_Name[lang_choose]}}

{{jp_ename}}

{{lang_detail.registered_No[lang_choose]}}

{{id}}

{{lang_detail.industry_Name[lang_choose]}}

{{langtypename(jp_type_tname) | valuegen}}

{{lang_detail.registered_Date[lang_choose]}}

{{getDate2(tmp_reg_date)}} ({{yearnow}} {{lang_detail.Year_Date[lang_choose]}} {{monthnow}} {{lang_detail.Month_Date[lang_choose]}} {{daynow}} {{lang_detail.Day_Date[lang_choose]}})

{{lang_detail.status[lang_choose]}}

{{status_tname_lang | valuegen}}

{{lang_detail.registered_capital[lang_choose]}}

{{cap_amt | cutgeneral}}

{{lang_detail.fiscal_Year[lang_choose]}}

{{fiscal_year}}

{{lang_detail.Inverstment[lang_choose]}}

{{r.nationality}} {{r.value_bath}} {{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}} ( {{r.value_percent}}% )

{{lang_detail.board_of_Directors[lang_choose]}} {{getname_en()}}
{{lang_detail.board_of_Directors[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{lang_detail.Committee[lang_choose]}} ({{relateList.length}} คน)

{{i+1}}.

{{lang_detail.authorized_director[lang_choose]}}

{{lang_detail.Related_Nav2[lang_choose]}} ({{count_share}} {{lang_detail.person[lang_choose]}})

{{lang_detail.Register_Login[lang_choose]}}

{{lang_detail.Business_Info[lang_choose]}}

{{lang_detail.Business_Group[lang_choose]}}

{{big_sub}} : {{titletextana}} 

{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}}

{{submit_obj_code}} {{type_industry_group}}

{{lang_detail.objective[lang_choose]}}

{{obj_name_keyin}}

อันดับธุรกิจของ {{allData.JP_TNAME}} ประจำปี 2562
ประเภท ประเทศ จังหวัด กลุ่มธุรกิจ
รวมทั้งหมด {{ data_ranking.count_country | cutranking }} {{data_ranking.count_province | cutranking}} {{data_ranking.count_btgroup | cutranking}}
รายได้รวม {{data_ranking.BAL_IN09_country | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN09_province | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN09_btgroup| cutranking}}
กำไรสุทธิ {{data_ranking.BAL_IN21_country | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN21_province | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN21_btgroup | cutranking}}
ภาษีเงินได้ {{data_ranking.BAL_IN19_country | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN19_province | cutranking}} {{data_ranking.BAL_IN19_btgroup | cutranking}}
สินทรัพย์รวม {{data_ranking.BAL_BS99_country | cutranking}} {{data_ranking.BAL_BS99_province | cutranking}} {{data_ranking.BAL_BS99_btgroup | cutranking}}

{{lang_detail.Location_S[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{getfulladdres}}

{{lang_detail.Phone[lang_choose]}} : {{phone_no}}

{{lang_detail.E_mail[lang_choose]}} : {{email}}

{{lang_detail.Fax[lang_choose]}} : {{fax_no}}

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน "TBS CCC Index"

{{getname_en()}}

มีสถานะสภาพคล่องทางการเงินใน ระดับ {{ CCC_score | filter_ccc_score }}

{{lang_detail.Government_Procur[lang_choose]}}

{{lang_detail.No_Government_Procur[lang_choose]}}

{{lang_detail.Contract_Parties[lang_choose]}} : {{getname_en()}}

{{lang_detail.Total_Amount[lang_choose]}} : {{changenumpro}} {{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.Number_S[lang_choose]}} : {{list}} {{lang_detail.results[lang_choose]}}

{{lang_detail.Register_Login[lang_choose]}}

{{lang_detail.Vat_Regis[lang_choose]}} ( {{lengthbeanch}} )

{{lang_detail.No_Vat_Regis[lang_choose]}}

{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{r.count}}

----

{{lang_detail.Tax_ID[lang_choose]}}

{{id}}

{{lang_detail.Address_S[lang_choose]}}

{{r.full_address}}

{{lang_detail.Change_His[lang_choose]}}

{{lang_detail.Juristic_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.Times_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.changing_date[lang_choose]}}

{{lang_detail.Name_Change[lang_choose]}}

{{direct_translate(r.time)}}

{{direct_translate(r.time)}}

{{getDate2(r.change_date)}}

{{getDate2(r.change_date)}}

{{r.JP_TNAME}}

{{r.JP_TNAME}}


{{lang_detail.registered_Cap[lang_choose]}}

ไม่มีข้อมูล

No Data

{{lang_detail.Times_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.changing_date[lang_choose]}}

{{lang_detail.Name_Change[lang_choose]}}

{{direct_translate(r.time)}}

{{i+1}}

{{i+1}}

{{getDate2(r.change_date)}}

{{getDate2(r.change_date)}}

{{r.value_bath}}

{{r.value_bath}}

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้ อัพเดท อัพเดท

{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{title1}}

{{numtitle1 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{title2}}

{{numtitle2 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล
{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}} {{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}} {{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR - year_offset}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Accounts_Receivable[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Inventories[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Current_Assets[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Property[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.TotalNon_current[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}}

0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Current_Liabilities[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.TotalNon_current_Liabilities[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Liabilities[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Equity[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Liabilities_Equity[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{title1}}

{{numtitle1 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{title2}}

{{numtitle2 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Accounts_Receivable[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Inventories[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Current_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Property[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.TotalNon_current[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.TotalNon_current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Liabilities_Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}
{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Accounts_Receivable[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Inventories[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Current_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Property[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.TotalNon_current[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.TotalNon_current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Liabilities_Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}
{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Accounts_Receivable[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS01).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Inventories[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS02).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Current_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS03).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Property[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS10).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.TotalNon_current[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS19).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Assets[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS15).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.TotalNon_current_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS36).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Liabilities[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS22).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS23).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Liabilities_Equity[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_BS99).toFixed(2) | numberformat}}

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

** เว็บนี้ให้บริการด้านข้อมูล มิใช่คนกลางเพื่อติดต่อบริษัทต่าง ๆ



{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{title3}}

{{numtitle03 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{title4}}

{{numtitle04 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล
{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}} {{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}} {{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR - year_offset}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Revenue_Sales[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Cost_Sold[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Gross_Profit[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN01_10).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN01_10).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN01_10).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 0.00
{{lang_detail.Selling_Expenses[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Interest_Expenses[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Profit_Income_Tax[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}} 0.00 {{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{title3}}

{{numtitle03 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{title4}}

{{numtitle04 | cutdecimal}}

{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Revenue_Sales[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Cost_Sold[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Gross_Profit[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN01_10 ).toFixed(2) | numberformat}} 0.00

0.00

{{lang_detail.Selling_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Interest_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Profit_Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['0'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}}

0.00

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Revenue_Sales[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Cost_Sold[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Gross_Profit[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN01_10 ).toFixed(2) | numberformat}} 0.00

0.00

{{lang_detail.Selling_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Interest_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Profit_Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['1'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Unit_S[lang_choose]}}:{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}

{{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR}}

{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Amount_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Bath_Bracket[lang_choose]}}

{{lang_detail.Change_S[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Revenue_Sales[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN01).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN09).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Cost_Sold[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN10).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Gross_Profit[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN01_10 ).toFixed(2) | numberformat}} 0.00

0.00

{{lang_detail.Selling_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN11).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN20).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Interest_Expenses[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN12).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Profit_Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN28).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Income_Tax[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN19).toFixed(2) | numberformat}}

{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}}

{{parseFloat(detailfinancial['2'].BAL_IN21).toFixed(2) | numberformat}}

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้


{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล
{{lang_detail.Profit_Loss[lang_choose]}} {{lang_detail.Statement_Financial[lang_choose]}} {{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Ratio_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR - year_offset}} {{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR - year_offset}}
{{lang_detail.Profitability_Ration[lang_choose]}}
1 {{lang_detail.Return_Assets[lang_choose]}}
2 {{lang_detail.Return_Equity[lang_choose]}}
3 {{lang_detail.Gross_Margin[lang_choose]}} {{ detailfinancial['0'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }} {{ detailfinancial['1'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }} {{ detailfinancial['2'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }}
4 {{lang_detail.Operating_Income[lang_choose]}}
5 {{lang_detail.Net_Profit_Margin[lang_choose]}}
{{lang_detail.Operation_Efficiency[lang_choose]}}
6 {{lang_detail.Current_Ratio[lang_choose]}}
7 {{lang_detail.Accounts_Receivable_Turnover[lang_choose]}}
8 {{lang_detail.Inventory_Turnover[lang_choose]}}
9 {{lang_detail.Accounts_Payable[lang_choose]}}
{{lang_detail.Liquidity_Ratio[lang_choose]}}
10 {{lang_detail.Total_Assets_Turnover[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].TOTAL_ASSET_TURNOVER ).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['1'].TOTAL_ASSET_TURNOVER ).toFixed(2) | numberformat}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].TOTAL_ASSET_TURNOVER ).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Financial_Position[lang_choose]}}
11 {{lang_detail.Operation_Expense[lang_choose]}}
12 {{lang_detail.Asset_Equity[lang_choose]}}
13 {{lang_detail.Debt_Asset[lang_choose]}}
14 {{lang_detail.Debt_Equity[lang_choose]}}
15 {{lang_detail.Debt_Capital[lang_choose]}}

{{lang_detail.Comparative_Finacial[lang_choose]}}

{{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

เลือกปีงบการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบ

เรามีข้อมูลการเงินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2561 สามารถดูได้โดยใช้ เครดิต ซื้อข้อมูลบริษัทนี้

เมื่อเลือกปีตั้งต้นแล้วข้อมูลจะแสดงอีก 2 ปีย้อนหลังของปีที่เลือก

ขณะนี้คุณมี {{credit_member}} เครดิต

ข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 3 ปี

ยังไม่มีข้อมูล
{{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Ratio_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['0'].FISCAL_YEAR}}
{{lang_detail.Profitability_Ration[lang_choose]}}
1 {{lang_detail.Return_Assets[lang_choose]}}
2 {{lang_detail.Return_Equity[lang_choose]}}
3 {{lang_detail.Gross_Margin[lang_choose]}} {{ detailfinancial['0'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }}
4 {{lang_detail.Operating_Income[lang_choose]}}
5 {{lang_detail.Net_Profit_Margin[lang_choose]}}
{{lang_detail.Operation_Efficiency[lang_choose]}}
6 {{lang_detail.Current_Ratio[lang_choose]}}
7 {{lang_detail.Accounts_Receivable_Turnover[lang_choose]}}
8 {{lang_detail.Inventory_Turnover[lang_choose]}}
9 {{lang_detail.Accounts_Payable[lang_choose]}}
{{lang_detail.Liquidity_Ratio[lang_choose]}}
10 {{lang_detail.Total_Assets_Turnover[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['0'].TOTAL_ASSET_TURNOVER ).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Financial_Position[lang_choose]}}
11 {{lang_detail.Operation_Expense[lang_choose]}}
12 {{lang_detail.Asset_Equity[lang_choose]}}
13 {{lang_detail.Debt_Asset[lang_choose]}}
14 {{lang_detail.Debt_Equity[lang_choose]}}
15 {{lang_detail.Debt_Capital[lang_choose]}}
{{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Ratio_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['1'].FISCAL_YEAR}}
{{lang_detail.Profitability_Ration[lang_choose]}}
1 {{lang_detail.Return_Assets[lang_choose]}}
2 {{lang_detail.Return_Equity[lang_choose]}}
3 {{lang_detail.Gross_Margin[lang_choose]}} {{ detailfinancial['1'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }}
4 {{lang_detail.Operating_Income[lang_choose]}}
5 {{lang_detail.Net_Profit_Margin[lang_choose]}}
{{lang_detail.Operation_Efficiency[lang_choose]}}
6 {{lang_detail.Current_Ratio[lang_choose]}}
7 {{lang_detail.Accounts_Receivable_Turnover[lang_choose]}}
8 {{lang_detail.Inventory_Turnover[lang_choose]}}
9 {{lang_detail.Accounts_Payable[lang_choose]}}
{{lang_detail.Liquidity_Ratio[lang_choose]}}
10 {{lang_detail.Total_Assets_Turnover[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['1'].TOTAL_ASSET_TURNOVER).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Financial_Position[lang_choose]}}
11 {{lang_detail.Operation_Expense[lang_choose]}}
12 {{lang_detail.Asset_Equity[lang_choose]}}
13 {{lang_detail.Debt_Asset[lang_choose]}}
14 {{lang_detail.Debt_Equity[lang_choose]}}
15 {{lang_detail.Debt_Capital[lang_choose]}}
{{lang_detail.Financial_ration[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Ratio_S[lang_choose]}} {{detailfinancial['2'].FISCAL_YEAR}}
{{lang_detail.Profitability_Ration[lang_choose]}}
1 {{lang_detail.Return_Assets[lang_choose]}}
2 {{lang_detail.Return_Equity[lang_choose]}}
3 {{lang_detail.Gross_Margin[lang_choose]}} {{ detailfinancial['2'].GROSS_PROFIT_MARGIN |cutdecimal }}
4 {{lang_detail.Operating_Income[lang_choose]}}
5 {{lang_detail.Net_Profit_Margin[lang_choose]}}
{{lang_detail.Operation_Efficiency[lang_choose]}}
6 {{lang_detail.Current_Ratio[lang_choose]}}
7 {{lang_detail.Accounts_Receivable_Turnover[lang_choose]}}
8 {{lang_detail.Inventory_Turnover[lang_choose]}}
9 {{lang_detail.Accounts_Payable[lang_choose]}}
{{lang_detail.Liquidity_Ratio[lang_choose]}}
10 {{lang_detail.Total_Assets_Turnover[lang_choose]}} {{parseFloat(detailfinancial['2'].TOTAL_ASSET_TURNOVER ).toFixed(2) | numberformat}}
{{lang_detail.Financial_Position[lang_choose]}}
11 {{lang_detail.Operation_Expense[lang_choose]}}
12 {{lang_detail.Asset_Equity[lang_choose]}}
13 {{lang_detail.Debt_Asset[lang_choose]}}
14 {{lang_detail.Debt_Equity[lang_choose]}}
15 {{lang_detail.Debt_Capital[lang_choose]}}
** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้



    {{lang_detail.News_Update[lang_choose]}}

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้

ข้อมูลกรรมการ - ผู้ถือหุ้น {{getname_en()}}

ข้อมูลกรรมการ {{relateList.length}} คน

ณ วันที่


{{i+1}}. {{r.partner}}

{{lang_detail.authorized_director[lang_choose]}}

บริษัทที่ {{getname_en()}} ถือหุ้นอยู่ จำนวน {{company_director.length}} บริษัท



ลำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

%หุ้น

{{i+1}}

{{r.JP_TNAME}}

{{r.share}}

{{r.pct}} %

{{text_my_company_share}}


ข้อมูลผู้ถือหุ้น {{dataShareDirector.length}} คน ณ วันที่

ณ วันที่


ลำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

สัญชาติ

จำนวนหุ้น

%หุ้น

มูลค่าหุ้น (บาท)

ถือหุ้น

{{list_num_director+i+1}}.

{{r.Titlename}} {{r.Firstname}} {{r.Lastname}}

{{r.Nationality}}

{{r.share | numberformat}}

{{r.pct_share | cutdecimal_share}} %

{{((share_Equity * r.pct_share) /100) | cuthead_share}}

{{current_page+1}} จาก {{total_pageDirec}} หน้า ทั้งหมด {{dataShareDirector.length}} รายการ

การซื้อข้อมูลบริษัทนี้ใช้   1   เครดิต

ในการใช้ 1 เครดิตสามารถดูข้อมูล
ที่ถูกปิดของบริษัทนั้นๆ ได้เป็นเวลา 1 ปี

ยังไม่มีข้อมูล
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้

Creden Financial Health Risk

การซื้อข้อมูลบริษัทนี้ใช้   1   เครดิต

ในการใช้ 1 เครดิตสามารถดูข้อมูล
ที่ถูกปิดของบริษัทนั้นๆ ได้เป็นเวลา 1 ปี

ยังไม่มีข้อมูล

Creden Financial Health Risk

Creden Financial Health Risk

Business Report Credit Score

{{lang_detail.financial_health_risk_front[lang_choose]}} {{financial_score}}% {{lang_detail.financial_health_risk_back[lang_choose]}}

Terminology
1
{{lang_detail.low_risk[lang_choose]}}
2
{{lang_detail.Moderate_low[lang_choose]}}
3
{{lang_detail.average_low[lang_choose]}}
4
{{lang_detail.Average_risk[lang_choose]}}
5
{{lang_detail.average_higher[lang_choose]}}
Concusion

{{lang_detail.concusion_financail[lang_choose]}}

Financial Health Risk Percentile

National Financial Health Risk Percentile

{{lang_detail.financial_health_risk_industry_nation_front[lang_choose]}} {{financial_scoreFHR}}%
{{lang_detail.financial_health_risk_nation_back[lang_choose]}}

{{lang_detail.rating_percent_health_risk[lang_choose]}}

Industry Financial Health Risk Percentile

{{lang_detail.financial_health_risk_industry_nation_front[lang_choose]}} {{financial_scoreFR}}%
{{lang_detail.financial_health_risk_industry_back[lang_choose]}}

{{lang_detail.rating_percent_health_risk[lang_choose]}}

{{lang_detail.h_note[lang_choose]}}

- {{lang_detail.note1[lang_choose]}}

- {{lang_detail.note2[lang_choose]}}

- {{lang_detail.note3[lang_choose]}}

Ratio Diagnosis by (Industry)

{{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

1.{{lang_detail.Return_Assets[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.ROA_detail[lang_choose]}}

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ROA)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.RETURN_ON_ASSET_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

2.{{lang_detail.Return_Equity[lang_choose]}}(%)

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.ROE_detail[lang_choose]}}

   อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.RETURN_ON_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

3.{{lang_detail.GPM[lang_choose]}}(%)

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.GPM_detail[lang_choose]}}

   ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ ผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมโดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.GROSS_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

4.{{lang_detail.Operating_Income[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.OPM_detail[lang_choose]}}

   ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวม ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อรายได้รวมโดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.OPERATING_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

5.{{lang_detail.Net_Profit_Margin[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.NPM_detail[lang_choose]}}

   ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวม ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิต่อรายได้รวมโดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.NET_PROFIT_MARGIN_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

6.{{lang_detail.TAT[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.TAT_detail[lang_choose]}}

   อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

7.{{lang_detail.ART[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.ART_detail[lang_choose]}}

   อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.ACCOUNT_RECEIVABLE_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

8.{{lang_detail.INVENTORY_TURNOVER[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.INVENTORY_TURNOVER_detail[lang_choose]}}

   อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.INVENTORY_TURNOVER_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.COST_TO_INCOME_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

9.{{lang_detail.Fair[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

   {{lang_detail.COST_TO_INCOME_detail[lang_choose]}}

   อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม ของบริษัทถือว่า สูงกว่าระดับ ต่ำกว่าระดับ อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมโดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.COST_TO_INCOME_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.DEBT_ASSET_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

10.{{lang_detail.Debt_Asset[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.DEBT_ASSET_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.DEBT_ASSET_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.DEBT_ASSET_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.DEBT_ASSET_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.DEBT_ASSET_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.DEBT_ASSET_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.Debt_Asset_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.DEBT_ASSET_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

11.{{lang_detail.Asset_Equity[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.ASSET_TO_EQUITY_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) ของบริษัทถือว่า สูงกว่าระดับ ต่ำกว่าระดับ อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.TOTAL_ASSET_TO_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

12.{{lang_detail.Debt_Equity[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.DEBT_EQUITY_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) ของบริษัทถือว่า สูงกว่าระดับ ต่ำกว่าระดับ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.DEBT_TO_EQUITY_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

13.{{lang_detail.Interest_Converage[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.Interest_Converage_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.INTEREST_COVERAGE_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.QUICK_RATIO_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

14.{{lang_detail.Quick_Ratio[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.QUICK_RATIO_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.QUICK_RATIO_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.QUICK_RATIO_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.QUICK_RATIO_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.QUICK_RATIO_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.QUICK_RATIO_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.Quick_Ratio_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.QUICK_RATIO_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{financial_ratio.CURRENT_RATIO_score_ratio | cutdec}}%

{{lang_detail.Ratio_good[lang_choose]}}

{{lang_detail.Ratio_bad[lang_choose]}}

15.{{lang_detail.Current_Ratio[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}}

{{lang_detail.score[lang_choose]}} {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_score_ratio | cutdecimal}}% จาก 100%

Mean : {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_mean | cutdecimal}}

Median : {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_median | cutdecimal}}

Mode : {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_mode | cutdecimal}}

Min : {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_min | cutdecimal}}

Max : {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_max | cutdecimal}}

{{lang_detail.score_data[lang_choose]}}

   {{lang_detail.Current_Ratio_detail[lang_choose]}}

   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(เท่า) ของบริษัทถือว่า ต่ำกว่าระดับ สูงกว่าระดับ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว(เท่า)โดยเฉลี่ยของบริษัท ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนของบริษัทมีมากกว่า {{financial_ratio.CURRENT_RATIO_score_ratio | cutdecimal}}% ของ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

{{lang_detail.Compare_Business[lang_choose]}}
{{titletextana}}
{{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}}

{{r._id}} : {{r.name}}

{{lang_detail.Business_S[lang_choose]}} {{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}
{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}
(%)
{{lang_detail.Net_Profit_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Net_Profit_S[lang_choose]}}
(%)
{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}
{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}
(%)
{{lang_detail.Business_Group[lang_choose]}} {{generalbigbus}}
{{titletextana}}
{{sum_exBig09 | numberformat}} {{row1_a1 | numformatAna }} {{sum_exBig21 | numberformat}} {{row1_a2 | numformatAna }} {{sum_exBig20 | numberformat}} {{row1_a3 | numformatAna}}
{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}} {{submit_obj_code}}
{{type_industry_group}}
{{Big_bal09 | numberformat}} {{row2_b1 | numformatAna}} {{Big_bal21 | numberformat}} {{row2_b2 | numformatAna}} {{Big_bal20 | numberformat}} {{row2_b3 | numformatAna}}
{{lang_detail.Company_S[lang_choose]}} {{getname_en()}} {{sml_bal09 | numberformat}} {{row3_c1 | numformatAna}} {{sml_bal21 | numberformat}} {{row3_c2 | numformatAna}} {{sml_bal20 | numberformat}} {{row3_c3 | numformatAna}}

{{lang_detail.Government_Procur[lang_choose]}}

{{lang_detail.Contract_Parties[lang_choose]}} : {{getname_en()}}
{{lang_detail.Total_Amount[lang_choose]}} : {{changenumpro}} {{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Number_S[lang_choose]}} : {{list}} {{lang_detail.results[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Number[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Detail[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Detail[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Agency[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Value[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Begin[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_End[lang_choose]}}
{{getText(r.ministry, r.ministry_en)}}
{{r2.Prom_N}} {{r2.Prom_NO}} {{getText(r2.Prom_detail, r2.Prom_detail_en)}} {{getText(r2.Prom_duo, r2.Prom_duo_en)}} {{getText(r2.Prom_depart, r2.Prom_depart_en)}} {{getValText(r2.Prom_value)}} {{getDate3(r2.Prom_strday)}} {{getDate3(r2.Prom_endday)}}

การซื้อข้อมูลบริษัทนี้ใช้   1   เครดิต

ในการใช้ 1 เครดิตสามารถดูข้อมูล
ที่ถูกปิดของบริษัทนั้นๆ ได้เป็นเวลา 1 ปี

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
- แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้

{{lang_detail.Compare_Business[lang_choose]}}

{{titletextana}}

{{lang_detail.Comparison_Table[lang_choose]}}
{{getname_en()}}

{{lang_detail.Business_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}

{{lang_detail.Total_Revenue[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Business_Group[lang_choose]}}

{{sum_exBig09 | numberformat}} {{row1_a1 | numformatAna }}

{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}}

{{Big_bal09 | numberformat}} {{row2_b1 | numformatAna}}

{{lang_detail.Company_S[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{sml_bal09 | numberformat}} {{row3_c1 | numformatAna}}

{{lang_detail.Total_Expenses_Table[lang_choose]}}
{{getname_en()}}

{{lang_detail.Business_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}

{{lang_detail.Total_Expenses[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Business_Group[lang_choose]}}

{{sum_exBig20 | numberformat}} {{row1_a3 | numformatAna}}

{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}}

{{Big_bal20 | numberformat}} {{row2_b3 | numformatAna}}

{{lang_detail.Company_S[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{sml_bal20 | numberformat}} {{row3_c3 | numformatAna}}

{{lang_detail.Comparison_S[lang_choose]}} {{getname_en()}} {{lang_detail.Business_Overview[lang_choose]}}

{{lang_detail.Business_S[lang_choose]}}

{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}}

{{lang_detail.Net_Profit_Loss[lang_choose]}}
(%)

{{lang_detail.Business_Group[lang_choose]}}

{{sum_exBig21 | numberformat}} {{row1_a2 | numformatAna }}

{{lang_detail.registered_document[lang_choose]}}

{{Big_bal21 | numberformat}} {{row2_b2 | numformatAna}}

{{lang_detail.Company_S[lang_choose]}} {{getname_en()}}

{{sml_bal21 | numberformat}} {{row3_c2 | numformatAna}}

{{lang_detail.Government_Procur[lang_choose]}}

{{lang_detail.Contract_Parties[lang_choose]}} : {{getname_en()}}
{{lang_detail.Total_Amount[lang_choose]}} : {{changenumpro}} {{lang_detail.Bath_S[lang_choose]}}
{{lang_detail.Number_S[lang_choose]}} : {{list}} {{lang_detail.results[lang_choose]}}
{{lang_detail.Rank[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Number[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Detail[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Parties[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Agency[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Value[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_Begin[lang_choose]}} {{lang_detail.Contract_End[lang_choose]}}
{{getText(r.ministry, r.ministry_en)}}
{{r2.Prom_N}} {{r2.Prom_NO}} {{getText(r2.Prom_detail, r2.Prom_detail_en)}} {{getText(r2.Prom_duo, r2.Prom_duo_en)}} {{getText(r2.Prom_depart, r2.Prom_depart_en)}} {{getValText(r2.Prom_value)}} {{getDate3(r2.Prom_strday)}} {{getDate3(r2.Prom_endday)}}

การซื้อข้อมูลบริษัทนี้ใช้   1   เครดิต

ในการใช้ 1 เครดิตสามารถดูข้อมูล
ที่ถูกปิดของบริษัทนั้นๆ ได้เป็นเวลา 1 ปี

** Some parts of automated translations might not be accurate.
- ข้อมูลอัพเดทเมื่อ {{createdDtm}}
** ข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Data.go.th) และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
** เว็บนี้ให้บริการด้านข้อมูล มิใช่คนกลางเพื่อติดต่อบริษัทต่าง ๆ